انیمیشن علمی:نحوه کار کردن یک اسباب بازی بچگانه و عملکرد مکانیکی آن

در این فیلم نحوه کار کردن یک اسباب بازی و مکانیزم مکانیکی آن را میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.