آخرین خبرها

انیمیشن علمی:نحوه کار کردن کرکره های پنجره

در این فیلم نحوه باز و بستن و مکانیزم اینکار را در کرکره های پنجره میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.