آخرین خبرها

انیمیشن علمی:نحوه کار کردن پدال پای پیانو

در این فیلم نحوه کار کردن پدال پایی و صدای آن در ساز پیانو را میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.