انیمیشن علمی:نحوه کار کردن و حرکت کردن یک تانک

در این انیمیشن نحوه کار کردن و حرکت کردن تانک ها را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا