آخرین خبرها

انیمیشن علمی:نحوه کار کردن و حرکت کردن یک تانک

در این انیمیشن نحوه کار کردن و حرکت کردن تانک ها را میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.