انیمیشن علمی:نحوه کار کردن و به حرکت درآمدن پله برقی

در این فیلم نحوه کار کردن پله برقی را به صورت شماتیک و به صورت یک انیمیشن جالب میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا