آخرین خبرها

انیمیشن علمی:نحوه کار کردن و به حرکت درآمدن پله برقی

در این فیلم نحوه کار کردن پله برقی را به صورت شماتیک و به صورت یک انیمیشن جالب میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.