آخرین خبرها

انیمیشن علمی:نحوه کار کردن دستگاه بولینگ

در این فیلم نحوه کار کردن و مکانیزم چینش را در خط بازی بولینگ میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.