انیمیشن علمی:نحوه کار کردن خودرو ها و حرکت به جهت های مختلف

در این فیلم نحوه حرکت کردن خودرو و چگونگی جهت گیری آن با چرخاندن فرمان را میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.