انیمیشن علمی:نحوه کار کردن خودرو ها و حرکت به جهت های مختلف

در این فیلم نحوه حرکت کردن خودرو و چگونگی جهت گیری آن با چرخاندن فرمان را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا