آخرین خبرها

انیمیشن علمی:نحوه کار و اجزا یک تفنگ اسباب بازی

در این فلم نحوه کار کردن یک تفنگ اسباب بازی و اجزا داخل آن را میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.