آخرین خبرها

انیمیشن علمی:نحوه کارکردن یک دستگاه تایپ قدیمی

در این فیلم نحوه کار کردن یک دستگاه تایپ قدیمی را به صورت انیمیشن میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.