آخرین خبرها

انیمیشن علمی:نحوه پرواز کزدن بالن ها در زمان جنگ جهانی دوم

در این انیمیشن نحوه پرواز کردن بالن ها در جنگ جهانی دوم و اجزا آنها را میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.