انیمیشن علمی:نحوه پرتاپ یک ماهواره به دور مدار زمین

در این فیلم مراحل پرتاپ یک ماهواره به مدار زمین و نحوه مستقر شدن آن به دور مدار زمین را میبینیم.

 

دکمه بازگشت به بالا