انیمیشن علمی:نحوه پرتاپ یک ماهواره به دور مدار زمین

در این فیلم مراحل پرتاپ یک ماهواره به مدار زمین و نحوه مستقر شدن آن به دور مدار زمین را میبینیم.

 

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.