آخرین خبرها

انیمیشن علمی:نحوه رسم کردن یک شجره نامه فامیلی

در این انیمیشن متفاومت نحوه رسم کردن یک شجره نامه را در یک فامیل میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.