آخرین خبرها

انیمیشن علمی:نحوه حرکت کردن سقف یک استادیوم فوتبال

در این انیمیشن نحوه باز و بسته شدن سقف متحرک یک استادیوم فوتبال را میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.