انیمیشن علمی:نحوه استقرار ماهواره فضایی در مدار زمین

در این انیمیشن نحوه قرارگیری ماهواره بر مدار زمین و فواصل قرارگیری آن را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا