آخرین خبرها

انیمیشن علمی:موقعیت های قرار گیری ماه به دور زمین و در وضعیت های مختلف

در این انیمیشن میبینیم ماه وقتی به دور زمین میچرخد چه قسمت هایی از آن روشن میشود.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.