انیمیشن علمی:موقعیت های قرار گیری ماه به دور زمین و در وضعیت های مختلف

در این انیمیشن میبینیم ماه وقتی به دور زمین میچرخد چه قسمت هایی از آن روشن میشود.

دکمه بازگشت به بالا