انیمیشن علمی:مقایسه وضعیت ماه و زمین و خورشید در موقعیت های مختلف

در این انیمیشن شرایط ماه و زمین را در موقعیت های مختلف قرار گیری نسبت به خورشید نشان میدهد.

دکمه بازگشت به بالا