آخرین خبرها

انیمیشن علمی:مقایسه وضعیت ماه و زمین و خورشید در موقعیت های مختلف

در این انیمیشن شرایط ماه و زمین را در موقعیت های مختلف قرار گیری نسبت به خورشید نشان میدهد.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.