انیمیشن علمی:مقایسه مقادیر مختلف فضاهای ذخیره سازی

در این فیلم مقادیر مختلف اندازه گیری را به صورت شماتیک میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا