آخرین خبرها

انیمیشن علمی:مقایسه مقادیر مختلف فضاهای ذخیره سازی

در این فیلم مقادیر مختلف اندازه گیری را به صورت شماتیک میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.