انیمیشن علمی:معرفی و مقایسه اندازه های ملوکول و اجزا داخل آن

در این انیمیشن به معرفی اجزا داخل ملوکول و مقایسه اندازه های اجرام کوچک میپردازیم.

دکمه بازگشت به بالا