آخرین خبرها

انیمیشن علمی:معرفی و مقایسه اندازه های ملوکول و اجزا داخل آن

در این انیمیشن به معرفی اجزا داخل ملوکول و مقایسه اندازه های اجرام کوچک میپردازیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.