آخرین خبرها

انیمیشن علمی:معرفی اجزا و قسمت های مختلف یک ماهواره فضایی

در این انیمیشن به معرفی قسمت های مختلف یک ماهواره پرداخته میشود.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.