انیمیشن علمی:معرفی اجزا و قسمت های مختلف یک ماهواره فضایی

در این انیمیشن به معرفی قسمت های مختلف یک ماهواره پرداخته میشود.

دکمه بازگشت به بالا