انیمیشن علمی:مسیر یک ماهواره تا اسقرار آن در مدار زمین

در این انیمیشن مسیر یک ماهواره را از لحظه پرتاپ تا رسیدن به مدار زمین را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا