آخرین خبرها

انیمیشن علمی:فرآیند پرتاپ یک ماهواره تا مدار زمین

در این فیلم فرآیند پرتاپ یک ماهواره را از لحظه پرتاپ از ایستگاه فضایی تا استقرار آن در مدار زمین میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.