انیمیشن علمی:فرآیند پرتاپ یک ماهواره تا مدار زمین

در این فیلم فرآیند پرتاپ یک ماهواره را از لحظه پرتاپ از ایستگاه فضایی تا استقرار آن در مدار زمین میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا