انیمیشن علمی:فاصله لایه های مختلف جو زمین تا سطح زمین

در این فیلم فاصله لایه های مختلف زمین همچون اتمسفر را تا سطح زمین میبینیم.

 

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.