آخرین خبرها

انیمیشن علمی:شبیه سازی یک مکعب چوبی در نرم افزار

در این انیمیشن قسمتی از شبیه سازی را با نرم افزار میبینیم.

 

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.