آخرین خبرها

انیمیشن علمی:ساختار و نحوه کار کردن ماهواره های فضایی

در این انیمیشن علمی نحوه کار کردن ماهواره های فضایی را میبینیم.

 

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.