آخرین خبرها

انیمیشن علمی:دستگاه های مکانیکی و سیستم کارکرد آنها

در این انیمیشن نحوه کار کردن دستگاه های مکانیکی و اجزا آن را به سادگی میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.