آخرین خبرها

انیمیشن علمی:برگشت یک ماهواره به زمین چگونه صورت میگیرد

در این انیمیشن میبینیم یک ماهواره چگونه به داخل جو زمین بازگشته و فرود می آید.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.