انیمیشن علمی:برگشت یک ماهواره به زمین چگونه صورت میگیرد

در این انیمیشن میبینیم یک ماهواره چگونه به داخل جو زمین بازگشته و فرود می آید.

دکمه بازگشت به بالا