انیمیشن علمی:انیمیشن مقاسبه دو ماشین غیر واقعی

این انیمیشن بیشتر فاز سرگرمی دارد و برای آموزش نیست.

دکمه بازگشت به بالا