انیمیشن علمی:انیمیشن بسیار ساده از یک شهر با ساختمان های بلند

در این انیمیشن که بیشتر جنبه سرگرمی دارد حرکت کردن یک ماشین را در شهر میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا