آخرین خبرها

انیمیشن علمی:انیمیشن بسیار ساده از یک شهر با ساختمان های بلند

در این انیمیشن که بیشتر جنبه سرگرمی دارد حرکت کردن یک ماشین را در شهر میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.