انیمیشن علمی:انیمیشن آموزش اعداد و ارتباط آنها با هم و روابط بین آنها

در این انیمیشن میبینیم روابط اعداد با هم چگونه است و با چه فرمولی میتوان رابطه آنها را با هم درک کرد.

دکمه بازگشت به بالا