انیمیشن علمی:انواع قوطی ها و نحوه باز کردن در آن ها

در این فیلم نحوه باز کردن در انواع در قوطی را میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.