آخرین خبرها

انیمیشن علمی:ارتفاع ساختمان های به مرور زمان چه تغییری کرده است

در این انیمیشن میبینیم که از گذشته تا کنون ارتفاع ساختمان های چه تغییری کرده است.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.