آخرین خبرها

انیمیشن علمی:آشنایی با یک سفینه جنگی تخیلی و اجزا آن

در این انیمیشن اجزا و مکانیزم کار را در یک سفینه جنگی تخیلی میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ایستگاه فضایی و مکانیزم کار انها

در این انیمیشن مکانیزم و اجزا ایستگاه های فضایی را میبینیم.