انیمیشن علمی:آشنایی با کاخ سلطنتی انگلیس و قسمت های مختلف آن

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سلطنتی انگلیس همچنین نقشه کلی آن بیشتر آشنا میشویم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.