انیمیشن علمی:آشنایی با قسمت های مختلف برج الخلیفه امارات

در این انیمیشن با قسمت های مختلف برج الخلیفه امارات آشنا میشویم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.