انیمیشن علمی:آشنایی با دکل مخابراتی واشنگتن و اجزا و کاربرد های آن

در این انیمیشن با بزرگ ترین برج مخابراتی جهان و اجزا و مکانیزم آن آشنا میشویم.

دکمه بازگشت به بالا