آخرین خبرها

انیمیشن علمی:آشنایی با ایستگاه فضایی و مکانیزم کار انها

در این انیمیشن مکانیزم و اجزا ایستگاه های فضایی را میبینیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.