آخرین خبرها

انیمیشن علمی:آشنایی با اجزا و مکانیزم کار اسپینر ها

در این انیمیشن با اجزا و مکانیزم اسپینر ها آشنا میشویم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.