آخرین خبرها

انیمیشن علمی:آشنایی با اجزا و مکانیزم کار یک اسباب بازی

در این انیمیشن با اجزا یک اسباب بازی و همچنین نحوه کار کردن آن آشنا میشویم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ایستگاه فضایی و مکانیزم کار انها

در این انیمیشن مکانیزم و اجزا ایستگاه های فضایی را میبینیم.