آخرین خبرها

انیمیشن علمی:آشنایی با اجزا و مکانیزم کار مکعب روبیک

در این انیمیشن با اجزا و مکانیزم کار مکعب های روبیک آشنا میشویم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.