آخرین خبرها

انیمیشن علمی:آشنایی با اجزا و مکانیزم کار هارد دیسک ها

در این انیمیشن نحوه کار و اجزا هارد دیسک ها را میشناسیم.

حتما ببینید

انیمیشن علمی:آشنایی با ساختار و قسمت های مختلف کاخ سفید

در این انیمیشن با قسمت های مختلف کاخ سفید همچنین ساختار آن آشنا میشویم.