آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:کلیپ های ضبط شده از حوادث و سونامی های رخ داده در دریا

در این فیلم تعدادی از حوادثی را که در آب دریا رخ میدهد مثل سونامی را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …