آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:کلیپ جالب از حوادثی که برای وسایل نقلیه رخ میدهد

در این فیلم حوادثی را میبینیم که برای وسایل نقلیه رخ داده است.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …