اتفاقات و حوادث:کلیپ بسیار جالب از کمک وسایل نقلیه سنگین به همدیگر

در این کلیپ میبینیم وسایل نقلیه سنگین و بیل های مکانیکی چگونه به یکدیگر کمک میکنند.

دکمه بازگشت به بالا