آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:کلیپی ار حوادثی که برای بالگرد ها و کامیون ها رخ داده است

در این کلیپ مجموعه ای از اتفاقاتی را که برای بالگرد ها و وسایل نقلیه رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …