اتفاقات و حوادث:کلیپی ار حوادثی که برای بالگرد ها و کامیون ها رخ داده است

در این کلیپ مجموعه ای از اتفاقاتی را که برای بالگرد ها و وسایل نقلیه رخ داده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا