آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:چگونه یک درخت تبدیل به اجسام چوبی میشود

در این فیلم مجموعه ای از کارهایی را که میتوان بر روی چوب انجام داد و آن را شکل داد را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …