اتفاقات و حوادث:چگونه یک درخت تبدیل به اجسام چوبی میشود

در این فیلم مجموعه ای از کارهایی را که میتوان بر روی چوب انجام داد و آن را شکل داد را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا