اتفاقات و حوادث:چپ کردن و سقوط کردن کامیون ها و بیل های مکانیکی

در این فیلم چند نمونه از واژگونی های وسایل نقلیه سنگین را میبینیم که به دلیل رانندگی غیر اصولی رانندگان رخ داده است.

دکمه بازگشت به بالا