آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:چپ کردن ماشین های نظامی هنگام بالا رفتن

در این فیلم میبینیم چگونه تانک ها و ماشین های نظامی به علت وزن زیاد در هنگام بالا رفتن واژگون میشوند.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …