اتفاقات و حوادث:چپ کردن ماشین های نظامی هنگام بالا رفتن

در این فیلم میبینیم چگونه تانک ها و ماشین های نظامی به علت وزن زیاد در هنگام بالا رفتن واژگون میشوند.

دکمه بازگشت به بالا