اتفاقات و حوادث:چپ شدن بیل های مکانیکی در هنگام حمل و نقل

در این فیلم میبینیم که وزن بیل های مکانیکی در هنگام حمل و نقل چگونه باعث چپ شدن و افتادن آنها میشود.

دکمه بازگشت به بالا