آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:چپ شدن بیل های مکانیکی در هنگام حمل و نقل

در این فیلم میبینیم که وزن بیل های مکانیکی در هنگام حمل و نقل چگونه باعث چپ شدن و افتادن آنها میشود.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …