اتفاقات و حوادث:چند نمونه از سقوط های هوایی که فیلم برداری شده است

در این فیلم چند نمونه از سقوط بالگرد ها را که ضبط شده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا