اتفاقات و حوادث:چند نمونه از حوادث و اتفاقات مربوط به بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از حوادث و اتفاقاتی را که برای بالگرد ها رخ داده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا