آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:چند نمونه از حوادث و اتفاقات مربوط به بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از حوادث و اتفاقاتی را که برای بالگرد ها رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …